תהליך בניית אתרים

בכל מתודולוגיית בניית אתרים מתחלק תהליך הבניית למספר מרכיבים מרכזיים. אנו מקפידים שההשקה בין מרכיבים אלו תהיה האופטימלית לכל אתר בהתאם לצרכיו וליעדיו.

תרשים תהליך בניית אתרים:
 
תהליך בניית אתרים

צור קשר