רגש והמח האנושי

העיצוב הרגשי מעצים את חוויית המשתמש על ידי יישום הבנת דרך פעולתו של המח האנושי בתהליך קבלת ההחלטות.

בתלמוד נכתב כי "אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו" כלומר האדם רואה בכול דבר את השתקפות עצמו בו. המעצב הרגשי  יודע להשתמש בתכונה אנושית זו כדי להעצים את חוויית המשתמש החיובית של הגולש מהאתר ולקדם כך את מימוש יעדיו העסקיים.

תפקידו של העיצוב הריגשי באתר האינטרנט הינו לתת מענה מקיף לכל אחד מהגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות של הלקוח הפוטנציאלי ובדרך זו לנתב אותו למימוש היעדים העסקיים של האתר.

במסגרת העיצוב הרגשי נהוג לחלק את הדרך בה מעבד המח האנושי את חוויית הגלישה ואת הגורמים המשפיעים ביותר על מעורבות הגולש באתר וקבלת החלטותיו לשלוש קטגוריות:

תחושת בטן (Visceral )
תחושת הבטן המציפה את הגולש באתר והמבוססת בעיקר על התפישה הויזואלית וסיגנון התכנים. קטגוריה זו היא במרבים המקרים גם הראשונה הפועלת על הגולש ומהווה את היסוד לקטגוריות האחרות. מה מקרין עיצוב האתר, חמימות / מקצועיות / הומור / רצינות / יוקרה / ילדותיות / נוסטלגיה / ביטחון / עוצמה / יחס אישי וכו'.

התנהגותית (Behavioral)
הדרך בה מתנהל הגולש באתר והשפעת שמושיות (Usability) האתר. האם האתר אינטואיטיבי, ברור למשתמש, נח לשימוש, מבוסס על ידע קודם של הגולש או מציג גישת ניווט חדשה. האם רמת האינטראקטיביות מתאימה לציפי ות הקהל או מפתיעה אותו. האם הניווט באתר מוביל את המשתמש למקומות הנדרשים בדרך המתאימה וכו'.

תבונית (Reflective)
ההסקה הקוגניטיבית של הגולש והשפעת התכנים עליו. קטגוריה זו היא האיטית מבין השלושה ומבוססת על ניתוח תכני האתר, ניסיון עבר, תחושות מוקדמות, וכמובן שיקוף ואגו.מה משמעות התוכן עבור הגולש ואיך הוא משתקף מתוכו. האם התוכן מחזק את תחושת הביטחון, האם הוא אמין, האם הוא מספק את האינפורמציה המצופה וכו'.

כאשר המעצב הרגשי מכסה את כל ההבטים השונים בקטגוריות אלו תכנון חוויית המשתמש עולה מדרגה ומניב תוצאות משופרות מהאתר. המעצב הרגשי משפיע על פעולות כל השותפים לעשיית האתר, החל ממתכנני וכותבי התכנים, מתכנני ארכיטקטורת ואינטראקציית האתר, המעצבים החזותיים ולעיתם אף על מפתחי הטכנולוגיה.

עיצוב רגשי המתוכנן בקפידה והמותאם לקהל היעד, מסייע להגברת תחושת הביטחון של הגולש ומעצים את מעורבותו הפעילה באתר. חוויית משתמש רגשית חיובית מעוררת את הזדהותו של הגולש עם האתר, מניעה אותו לפעולה, והינה גורם מרכזי ביותר בהמרת הלקוח פוטנציאלי לקונה בפועל.

צור קשר